Władysław Stanek

Jestem mgr wychowania fizycznego, AWF Warszawa, oraz pedagogiem specjalnym, po ukończeniu podyplomowych studiów, z zakresu Oligofrenopedagogiki. Mam uprawnienia Instruktora wielu dyscyplin sportowych min. żeglarstwa, narciarstwa, pływania, gimnastyki sportowej, a także menedżera imprez sportowych.
Od 2006 roku pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 95 oraz w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci znajdującym się na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „ Helenów”.

Uczę Dzieci pokonywać własne ograniczenia, przez sport, na zajęciach wf-u i na pływalni. Niemożliwe staje się możliwe dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi, trzeba tylko znaleźć sposób i wlać w to pozytywną energię.

Ukończyłem kursy i szkolenia:

  • Terapia Integracji Sensorycznej (I i II stopień), certyfikat nr 883
  • „Johansen indywidualna stymulacja słuchu (IAS)”, certyfikat nr. 0012/10
  • "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block"
  • „Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”
  • „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”
  • Szkolenie neurologiczne – padaczka wieku dziecięcego

W gabinecie ASQ rehabilitacji prowadzę zajęcia z:

  • Terapii Integracji Sensorycznej,
  • Terapii Psychomotorycznej,
  • Indywidualnej Stymulacji słuchu dr K. Johansena JIAS
Dzieci wiedzą, że Szrek jest jak cebula ;) a dorośli muszą pamiętać, że oni i dzieci też. Dlatego też problemy terapeutyczne są wielowarstwowe, więc staramy się docierać do nich precyzyjnie dobranymi sposobami.