Magdalena Waniewska – psycholog, psychoterapeuta

Studia psychologiczne ukończyłam w 1998 roku na dzisiejszym UKSW, w 2007 roku ukończyłam trzyletnie Studium Terapii Rodziny organizowane przez Stowarzyszenie OPTA.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami w szkole specjalnej, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Aktualnie w swojej pracy zajmuję się diagnozą psychologiczną - oceną rozwoju psychoruchowego dzieci od 0 do 6 r.ż, diagnozą gotowości szkolnej, trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, sytuacji kryzysowych w rodzinie. Udzielam wsparcia psychologicznego rodzicom – zarówno młodym, którzy próbują odnaleźć się w nowej dla siebie roli, jak i doświadczonym, – którzy pomimo chęci, mają trudności w satysfakcjonującym komunikowaniu się z własnymi dziećmi czy innymi członkami rodziny.  Zajmuję się terapią indywidualną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi - głównie zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi. Mam doświadczenie w pracy z adolescenatami z zaburzeniami nastroju, w kryzysie.  Prowadzę również terapię rodzin i par.
Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji, która jest prowadzona przez certyfikowanego superwizora PTP.
Odbyłam szereg kursów, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, m.in.:

  • Metody pracy z uczniem z dysfunkcjami rozwojowymi
  • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
  • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem ( cz. I i II)
  • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi
  • Terapia dzieci z zaburzeniami odżywiania, moczących się i zanieczyszczających
  • Interwencja kryzysowa