Joanna Gniwek – pedagog specjalny

Jestem pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(oligofrenopedagogika- rewalidacja osób upośledzonych umysłowo) i podyplomowe na
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Wczesne
Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi Oraz
Wspieranie Ich Rodzin; Terapia Pedagogiczna).
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując m.in.: w ośrodku dla dzieci z autyzmem i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi, jako pedagog specjalny.
Aby do każdego dziecka móc podejść indywidualnie staram się poznawać różne metody i techniki pracy. Swoją wiedzę poszerzam, więc biorąc udział w szkoleniach, m. in.:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Poziom I i II
  • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
  • Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego w odniesieniu do diagnozy według Profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia z wykorzystaniem programu komputerowego EDU-1-MULTIMEDIA
  • kurs Integracji Sensorycznej I stopnia
  • Praca z ciałem i oddechem. Programy Aktywności
  • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
  • Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową


W Poradni ASQ prowadzę indywidualne zajęcia pedagogiczne, stymulujące rozwój motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej i słuchowej, koncentracji uwagi i komunikacji (3-7 lat) oraz indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
W wolnym czasie chodzę do teatru lub zwiedzam odkryte i nieodkryte zakątki Polski.