Izabela Drzewowska-Jakubowska – rehabilitant

Jestem mgr fizjoterapii. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po studiach wiedzę i warsztat do pracy zdobywam na kursach m.in:

  • terapia manualna wg. koncepcji B. Mulligana
  • metoda PNF (prioprioceptywnego nerwowo - mięśniowego torowania) stopień podstawowy, rozwijający, w skoliozach, w pediatrii
  • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – AAC.

Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska m.in:

  • - Rehabilitacja po operacjach stawu ramiennego, Fizjoterapia po urazowa i pooperacyjna stawu skokowego i ścięgna Achillesa
  • - Badanie i planowanie terapii u dzieci z uszkodzeniem OUN w koncepcji NDT Bobath
  • - Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii po udarze mózgu

Biorę też udział w konferencjach naukowych:

  • - Sympozjum: Analiza Ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych
  • - Międzynarodowa Konferencja: Fizjoterapia - jeszcze sztuka czy już nauka
  • - Międzynarodowa Konferencja: Rehabilitacja XXI wieku

Odbyłam staż naukowy (analiza chodu) w IPCZD w Warszawie pod opieką prof Małgorzaty Syczewskiej.
Pracowałam w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.

Od 2005 roku pracuję w szpitalu w Wołominie w Pracowni Fizjoterapii a od 2012 roku pracuję również w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej ASQ oraz w Gabinecie ASQ w Wołominie.