Ewa Kucińska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

 

Jestem psychologiem, ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
W ASQ pracuję, jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz prowadzę grupy psychologiczne (muzyczno-ruchowe) wspierające rozwój społeczny dzieci.
Od ponad 10 lat zajmuję się również hipoterapią w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.
Jestem certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej. Odbyłam II - stopniowe szkolenie w zakresie muzykoterapii grupowej w psychiatrii i psychoterapii (SNPTP). Brałam udział w licznych kursach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej m.in.:

 

  • III - stopniowy kurs terapii behawioralnej – „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”,
  • „Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi”,
  • „Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”,
  • „Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi”.

 


Mam doświadczenie w pracy z pacjentem niepełnosprawnym ruchowo a także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami całościowymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, chorobami genetycznymi (zespół Downa, Wiliamsa), Autyzmem, zespołem Aspergera, dziećmi niemówiącymi i mającymi problemy z komunikacją.
Niezależnie od metody, jaką prowadzę terapię staram się, aby jak najlepiej wykorzystywać moją wiedzę, patrzeć na potrzeby dzieci całościowo tak by wspierać ich rozwój i pomagać im w codziennym funkcjonowaniu.