Edyta Michałek – psycholog, pedagog

Absolwentka Wydziału Psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej.
Doświadczenie swoje zdobywałam na dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na Wyjazdach Terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz w Przedszkolach, w których przez 9 lat zdobywałam wiedzę na temat dziecięcego świata początkowo, jako nauczyciel – wychowawca grupy, a potem jako psycholog.
Obecnie jestem psychologiem szkolnym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
Aktywna praktyka psychologa dziecięcego skłania mnie do stałego doskonalenia warsztatu zawodowego.
Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu diagnozy psychologicznej, odbyłam także szereg szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki m.in. przeciwdziałania i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci i młodzieży, problematyki nadpobudliwości, zaburzeń emocji i zachowania, dojrzałości szkolnej, rozwijania twórczego potencjału dziecka i wiele innych.
Zapraszam dzieci, które potrzebują wsparcia oraz  rodziców, którym trudno jest  zrozumieć zachowania dzieci. Możemy porozmawiać i  znaleźć wspólnie najlepszy z możliwych sposób pomocy.
Oferuję:

  • Badanie gotowości szkolnej (dojrzałości szkolnej) pięcio- i sześciolatka
  • Sprawdzenie poziomu rozwoju psychicznego (sfera emocjonalna, społeczna, poznawcza) dziecka w wieku 3-7 lat
  • Konsultacje psychologiczne z zakresu: zaburzeń w rozwoju społecznym, kłopotów z koncentracją uwagi, niepokojących zachowań u dziecka.
  • Konsultacje psychologiczne z zakresu trudności wychowawczych (ataki histerii, niekontrolowana złość i agresja).
  • Wydawanie opinii i zaświadczeń psychologicznych