Edyta Kamińska-Pacha

Ukończyłam studia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogiki Specjalnej, jako pedagog specjalny. Ukończyłam kurs Integracji Sensorycznej i behawioralnych metod pracy z dzieckiem.

Nie umiem nie
kupować książek

Mam duże poczucie humoru, dystans do siebie i do tego, co robię. Jestem osoba ambitną, pracowitą i kompetentną.

Lubię wyzwania a praca z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem! Podjęłam je by dać im środowisko pełne życzliwości i bezwarunkowej akceptacji. Uważam, że każde dziecko jest w stanie osiągnąć sukces. Jest to tylko kwestia czasu, ponieważ każdy mały człowiek posiada swoje indywidualne tempo rozwoju i tempo pracy. W ASQ rehabilitacja prowadzę zajęcia SI. Doświadczenie zebrałam pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno wychowawczym TPD „Helenów”, przychodni wspomagania rozwoju dziecka „Elpis”. Pracowałam z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zaburzeniami genetycznymi (kruchy chromosom X), zespołem Aspergera, ADHD, autyzmem, dziećmi niedosłyszącymi i z zaburzeniami zachowania. Od 2008 roku pracuję jako pedagog wspomagający w klasie integracyjnej.

Moim nieziszczonym marzeniem była praca w zespole z ludźmi, których cenie, którzy mnie napędzają do działania. Moje marzenie się spełniło. Pracuję w zespole „szalonych” młodych ludzi szanujących siebie i to, co robimy. Lubię spotkania towarzyskie w gronie przyjaciół i rodziny a także podróże.