Daniel Pacha

Jestem magistrem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od 2006 roku pracuję na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych nr. 95 w Warszawie.

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi działać, a zrozumiem.

Od 2008 roku dysponuję kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (SI).

 Ukończyłem także szkolenia dodatkowe:

  • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
  • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy
  • Dzieci z zespołem Aspergera – jak je rozumieć, jak im pomóc
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – wg integracji odruchów dr Sally Goddard
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
  • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON

Od 3 lat prowadzę zajęcia Integracji Sensorycznej w charakterze terapeuty w Centrum Wspierania Rozwoju ELPIS w Warszawie.

Od 2 lat współpracuję z jednostką realizującą projekt „Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock”.

Wspomaganie rozwoju dziecka może być wspaniałą wędrówką, podczas której stale trzeba podążać za dzieckiem, dostosowywać się do aktualnych potrzeb i możliwości. W czasie tej wędrówki można się dowiedzieć o sobie wielu prawd.